Nhà Hàng

Nhà Hàng

Phục vụ thực đơn món ăn Âu, Á và các món ăn thuần túy Việt nam. Phục vụ tại phòng: 6h00 sáng đến 22h00 tối.

Giờ mở cửa: Sáng: 06:00 - 09:30. Trưa: 11:00 - 15:00. Tối: 18:00 - 22:00

  • Phục vụ thực đơn món ăn Âu, Á và các món ăn thuần túy Việt nam
  • Chuyên phục vụ Buffet sáng
  • Thực đơn gọi món cho buổi trưa và tối
  • Phục vụ tại phòng: 6h00 sáng đến 22h00 tối